CousinsBoutiqueHotel en Firstmate

2021

Cousins Boutique Hotel

Haalbaarheidsonderzoek Cousins Boutique Hotel

“Is er een economisch haalbare exploitatie mogelijk voor het boutique hotel van 7 kamers in de huidige marktsituatie en op basis van de uitgangspunten in het businessplan?”

In maart 2022 waren twee ervaren horecaondernemers uit Maastricht voornemens om Cousins Boutique Hotel in het centrum van Maastricht te openen. Firstmate is gevraagd om de onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, ten behoeve van de financiering voor de realisatie van dit hotel.

Het boutique hotel zal zeven luxe kamers krijgen. Vroeger zat hier een dameshoedenfabriek, iets wat door het hele hotel terug gaat komen. Zo zullen de kamers geen nummers hebben, maar namen die linken aan de Schotse familie die hier vroeger hoeden produceerde. Het hotel zal tevens over een bar en lobby beschikken.

Om de haalbaarheid van het hotel te kunnen bepalen, heeft Firstmate onafhankelijk onderzoek gedaan naar de markt, zijn de ondernemers beoordeeld op de benodigde competenties voor het exploiteren van een hotel en heeft Firstmate op basis hiervan een exploitatieprognose voor de eerste drie jaar van de onderneming opgesteld en getoetst aan de financiële parameters die vanuit de ondernemers zijn vastgesteld.

De marktscan omvatte aspecten zoals locatie, vraag, aanbod, en trends en ontwikkelingen. De locatie werd beoordeeld op passantenstromen, bevolkingsdichtheid en bereikbaarheid. De vraag werd geanalyseerd op basis van doelgroepen in het verzorgingsgebied en hun aanwezigheid, evenals prognoses voor de komende tien jaar. Zowel de particuliere als de zakelijke markt werden hierbij meegenomen, met aandacht voor de afstemming op het hotelconcept. Het aanbod werd geëvalueerd aan de hand van de hoteldichtheid en concurrentie op basis van het concept. Daarnaast werden maatschappelijke, regionale en horeca-gerelateerde trends en ontwikkelingen onderzocht en beoordeeld op hun impact op het concept.

Vanuit de exploitatieprognose kwam een positief resultaat naar voren. Het advies van Firstmate was dus positief voor de financiering van het hotel op deze locatie.

Cousins Boutique Hotel is in de zomer van 2022 geopend en is in 2023 tijdens de Entree Awards uitgeroepen tot ‘Best New Hotel < 20 rooms’.

Voor deze case hebben we samen gewerkt het

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk