SRA Branche update Horeca 2022

30 juni 2022

SRA-Brancherapport 2022: Horeca herpakt zich enigszins.

De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats.

De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats. De steunpakketten waren in 2021 veel beter dan in 2020 en deze vertekenen het beeld. Daarnaast is de branche wat betreft omzet nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis en zijn de onderlinge verschillen groot.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022’ waarvoor Firstmate haar kennis van en visie op de horecabranche heeft gedeeld met SRA, de netwerkorganisatie van 375 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland.

De SRA Branchewijzer Horeca 2022 is via onderstaande link gratis te downloaden.

Het volledige SRA-Rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’ bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb en is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 360.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van de jaarrekeningen van SRA-accountantskantoren, die samen 55% van het mkb bedienen. De betrouwbaarheid is gegarandeerd, omdat de data volledig automatisch en anoniem worden verzameld vanuit de software. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. 

Amalialaan 126
3743 KJ Baarn

info@firsmate.nl
035-6317582