COBOUW-fastfoodketens-shutterstock-1057949324-scaled-1

31 augustus 2022

Andere aanpak vereist voor realisatie horeca in gebiedsontwikkeling.

In een artikel van Cobouw over de realisatie van horeca binnen gebiedsontwikkeling deelt Firstmate haar kennis en visie op de horeca- en vastgoedbranche.

‘Veeleisende consument vraagt om onderscheidende concepten. Aan welk soort horeca is behoefte? Om die vraag in kaart te brengen zijn er naast demografische data analyses van gedrag, leefstijlen en gebiedskenmerken nodig. Duidelijk is in elk geval dat de consument steeds veeleisender wordt.’

Voor een artikel van Cobouw is Firstmate bevraagd naar de aanpak om toekomstbestendige horeca en leisure te ontwikkelen voor gebieden en gebouwen. Hieruit zijn de volgende take-aways gekomen voor de bouw:

  • De bevolking groeit en de behoefte aan horeca dus ook.
  • Het aandeel senioren neemt toe. Hun behoeftes zijn anders dan die van jongeren.
  • De interessante doelgroep 25-45 jaar (‘out-of home-generatie’) groeit de komende 15 jaar.
  • Er zijn 7 typen horecabezoekers te onderscheiden naar gedrag en voorkeuren.
  • De omloopsnelheid van horecaconcepten ligt op 3 tot 5 jaar.

Het hele artikel is te lezen op de website van Cobouw klik hier. Hiervoor dient eerst een (gratis) account voor aangemaakt te worden.

Amalialaan 126
3743 KJ Baarn

info@firsmate.nl
035-6317582