Den_Haag_Skyline_1 Groot

2022

FMHaaglanden

Visieontwikkeling catering tbv. ministeries in Den Haag

“Ontwikkel de visie op catering namens FMHaaglanden ten behoeve van haar dienstverlening aan de ministeries in Den Haag.”

FMHaaglanden is de facilitaire dienstverlener voor de ministeries en rijksoverheidsgebouwen in Den Haag. In voorbereiding op de aanbesteding van de cateringdienstverlening, was er een behoefte aan een visie op catering die aansluit op de ambities van van FMHaaglanden op gebied van circulariteit, duurzaamheid, inclusiviteit en in aansluiting op hybride werken.

Firstmate heeft voor deze complexe opdracht een gedetailleerde projectplanning gemaakt met een ambitieuze tijdslijn. In nauwe samenwerking met het projectteam en het programma duurzame dienstverlening van FMHaaglanden zijn stakeholder sessies gehouden, zijn gesprekken gevoerd en zijn strategische en tactische kaders gedestilleerd uit beleidsstukken. ook is inzichtelijk gemaakt wat de marktontwikkelingen zijn in de buitenshuis consumptie en wat de behoeften zijn van de huidige en toekomstige rijksambtenaren. Vanuit dit zorgvuldige proces is de visie vastgesteld, zijn nadere conceptuitwerkingen gedaan en is een aantal scenario’s opgesteld die financieel zijn doorgerekend. Hieruit is een voorkeurscenario gekomen dat door het directieteam van FMHaaglanden is vastgesteld. De visie en het voorkeurscenario vormen de basis voor de recent afgeronde aanbestedingsprocedure.

Voor deze case hebben we samen gewerkt het

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk