Bistro de Bock en Firstmate

2022

Bistro de Bock Woerden

Haalbaarheidsonderzoek Bistro de Bock Woerden

“Onderzoek de haalbaarheid van Bistro de Bock in Woerden en bepaal of het concept en de exploitatie voldoende inspelen op de markt, de omgeving en de trends en ontwikkelingen om op lange termijn succesvol te zijn.”

In april 2022 waren twee ervaren horecaondernemers uit Woerden van plan om Bistro de Bock aan de Kazerne 7 te openen. Firstmate is gevraagd om de onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, ten behoeve van de financiering voor de realisatie van dit restaurant.

De bistro zal 70 zitplaatsen binnen en 100 zitplaatsen buiten hebben en vanaf 17.00 uur geopend zijn voor zowel borrels als diners.

Om de haalbaarheid van het restaurant te kunnen bepalen, heeft Firstmate onafhankelijk onderzoek gedaan naar de markt, zijn de ondernemers beoordeeld op de benodigde competenties voor het exploiteren van een restaurant en heeft Firstmate op basis hiervan een exploitatieprognose voor de eerste drie jaar van de onderneming opgesteld en getoetst aan de financiële parameters die vanuit de ondernemers zijn vastgesteld.

De marktscan omvatte aspecten zoals locatie, vraag, aanbod, en trends en ontwikkelingen. De locatie werd beoordeeld op passantenstromen, bevolkingsdichtheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid. De vraag werd geanalyseerd op basis van doelgroepen in het verzorgingsgebied en hun aanwezigheid, evenals prognoses voor de komende tien jaar. Het aanbod werd geëvalueerd aan de hand van de horecadichtheid en concurrentie op basis van het concept. Daarnaast werden maatschappelijke, regionale en horeca-gerelateerde trends en ontwikkelingen onderzocht en beoordeeld op hun impact op het concept.

Vanuit de exploitatieprognose kwam een positief resultaat naar voren. Het advies van Firstmate was dus positief voor de financiering van het restaurant op deze locatie.

Bistro de Bock heeft in oktober 2022 zijn deuren geopend.

Voor deze case hebben we samen gewerkt het

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk