De Friesche Club en Firstmate

2023

De Friesche Club

Haalbaarheidsonderzoek en Bedrijfsplan De Friesche Club

“Onderzoek de haalbaarheid van het opzetten en beheren van een hotel met circa. 8 kamers aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. Stel op basis van de bevindingen van dit haalbaarheidsonderzoek een gedegen bedrijfsplan op dat aan de Gemeente Leeuwarden kan worden voorgelegd.”.

Vereniging De Friesche Club heeft de ambitie om, in samenwerking met Bouwbedrijf de Vries, een hotel te ontwikkelen met 8 kamers. Deze kamers zullen zich bevinden aan de voorzijde van het pand, op de eerste en tweede verdieping boven het recent vernieuwde Grand Café De Friesche Club. Het doel is om met de realisatie van het hotel een hoogwaardige toevoeging te bieden aan het aanbod van hotelkamers in Leeuwarden, en tegelijkertijd een financieel gezonde exploitatie te waarborgen in combinatie met het Grand Café en Vereniging De Friesche Club.

Bouwbedrijf De Vries heeft Firstmate ingeschakeld om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De bevindingen van dit onderzoek zijn daarna omgezet in een haalbare businesscase, gepresenteerd in de vorm van een bedrijfsplan. Dit plan is vervolgens medio 2023 ter inzage gelegd bij de Gemeente Leeuwarden.

Momenteel wordt er vanuit de ‘adviescommissie toekomst De Friesche Club’ gewerkt aan een advies om mogelijk studio’s of appartementen in plaats van hotelkamers te creëren op de bovenste twee verdiepingen. Deze overweging houdt ook verband met het feit dat de voormalige exploitant van het Grand Café De Friesche Club, die tevens een belangrijke inkomstenbron vormde voor het monumentale pand, ermee is gestopt.

Voor deze case hebben we samen gewerkt het

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk