Vision PLaza en First Mate

2021

Chipshol

Aanbesteding bedrijfscatering kantoren campus Vision Plaza

“Ontwikkel de hospitality visie voor Vision Plaza en  verzorg het aanbestedingstraject voor de selectie van een nieuwe exploitant van de bedrijfscatering en vergaderfaciliteiten.”

Vision Plaza is een kantoren campus op Schiphol-Rijk. Het westelijke pand van de drie panden die tot de kantoren campus horen is medio 2019 helemaal verbouwd. Daarbij is er op de begane grond een groot atrium en een nieuwe hospitality-omgeving gerealiseerd. De receptie is tevens barista-bar is de centrale ontvangstruimte, het restaurant fungeert als huiskamer en werkomgeving en  wordt aangevuld met een aantal high-end vergaderruimtes.

Om de hospitality gedachte optimaal te laten functioneren is Chipshol in 2019 een jaarcontract met een exploitant aangegaan. Deze samenwerking liep niet naar tevredenheid waardoor medio 2020 Firstmate gevraagd is om advies uit te brengen.

Firstmate heeft hiervoor onder andere een mystery-visit, een contracttoets en een financiële check uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit van de dienstverlening afweek van het afgesproken niveau, en dat de financiële afspraken niet aansloten bij vergelijkbare situaties in de marktg. Op basis hiervan is besloten om de dienstverlening in overleg te beëindigen. Daarop is de visie op hospitality opnieuw verwoord en uitgewerkt in een programma van eisen en wensen. Samen met een uitgebreid informatiedocument vormde dit de basis voor de aanbesteding van de hospitality services.

Firstmate heeft het gehele tenderproces begeleid en heeft namens de opdrachtgever een nieuwe cateraar gecontracteerd. In samenspraak met deze nieuwe cateraar is het cateringcontract geïmplementeerd. Op maandelijkse basis en voert Firstmate namens de opdrachtgever de tactische overleggen om de prestaties te monitoren en in gezamenlijkheid de hospitality dienstverlening op een hoog niveau te houden.

De begeleiding van Chipshol heeft geleid tot een mooi en nieuw concept waarbij de eigenaar een duidelijke waardetoevoeging ervaart door de goede en transparante hospitality dienstverlening. Dit leidt uiteindelijk tot een vol pand met tevreden huurders. Verder is er een langdurig contract van minimaal 5 jaar afgesloten waarbij er een goed en transparant partnership tussen opdrachtgever en cateraar opgebouwd kan worden.

Voor deze case hebben we samen gewerkt het

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk