Type=research
HX Research

Without data, you are just another person with an opinion.

Door onderzoek krijgen wij inzicht in de huidige situatie, de wensen en behoeften van stake-, shareholders en eindgebruikers en de mogelijkheden in de specifieke marktsituatie.

3756692_763188-1.png

Wat we doen

De basis van onze adviezen en conceptontwikkeling wordt gevormd door een gedegen inzicht in uw situatie. Hiervoor voeren wij onderzoek uit, maken wij gebruik van open-source data en kopen wij specifieke data in. Gecombineerd met jarenlange kennis en ervaring levert dit onderbouwde, toekomstbestendige oplossingsrichtingen op.

Hoe we werken

Op basis van o.a. deskresearch, interviews, enquêtes, beschikbare en gegenereerde data en documentanalyse worden de strategische, tactische en/of operationele kaders en de marktsituatie inzichtelijk gemaakt waarbinnen het advies, de conceptontwikkeling of matchmaking plaats dient te vinden.

Voor wie wij zoal werken.

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk