Een aantal projecten
waar we trots op zijn.

Enkele projecten uitgelicht waaraan wij met veel passie hebben gewerkt. Projecten die vanuit zowel vastgoed als exploitatie perspectief benaderd zijn en die verschillende expertises verlangen van het team van Firstmate.

Airoffices hospitality concept Firstmate

Conceptontwikkeling & Matchmaking Air Offices

Firstmate heeft zowel de conceptontwikkeling als de functionele ontwerpen verzorgd voor de foodoutlets binnen AIR Offices. Daarnaast heeft Firstmate het wervings- en selectieproces geleid via een tender en momenteel is Firstmate betrokken bij de implementatie ervan.

Begeleiding Green Key Certificaat t.b.v. Charme Hotels

Diverse hotels streven ernaar het duurzaamheidscertificaat ‘Green Key’ te behalen. Firstmate heeft de hotels van Charme Hotels begeleid bij het behalen van dit certificaat. Voor elk hotel wordt de meest geschikte route bepaald, waarbij het proces wordt gemonitord en ondersteuning wordt geboden waar nodig.

Haalbaarheidsonderzoek en Bedrijfsplan De Friesche Club

Firstmate heeft een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd welke vervolgens is omgezet in een haalbare businesscase, gepresenteerd in de vorm van een bedrijfsplan inclusief de conceptuele invulling van het hotel. Dit plan is vervolgens medio 2023 ter inzage gelegd bij de Gemeente Leeuwarden.

Mixed use concepten Firstmate

Conceptontwikkeling Foodmarket Merwede

De Stadstuin heeft de mogelijkheid om in het voormalig fietsdepot, dat onderdeel is van de herontwikkeling van Merwede, de programmatische invulling te verzorgen. De ambitie is om hier een bruisende plek met een markthal, horeca, ambachten en creatieve bedrijvigheid van te maken. Firstmate verzorgde de conceptontwikkeling.

Ontwikkeling Operationele Handboeken EuroParcs

EuroParcs is van oorsprong een familiebedrijf en is specialist in de ontwikkeling, exploitatie en verhuur van vakantieparken. In 2022 zijn 22 parken in Nederland terug in eigen beheer genomen. Firstmate heeft voor deze parken middels een operationeel handboek de protocollen en kaders voor de horeca outlets vastgelegd.

Conceptontwikkeling en Implementatie ’s Heeren Loo

Firstmate onderzocht hoe de horeca van Restaurant Puur, Grand Café Alleman en Prins Heerlijk optimaal konden bijdragen aan de doelstellingen van ’s Heeren Loo. De bedrijfseconomische haalbaarheid per locatie werd beoordeeld en veranderingen werden geïmplementeerd om zo een duurzame dienstverlening te waarborgen.

Marktruimte onderzoek hotelmarkt in Arnhem

Voor de Gemeente Arnhem heeft Firstmate een onderzoek uitgevoerd om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘Is er marktruimte voor de toevoeging van 100 logeerkamers in het Pleynkwartier en welke (mogelijke) invloed heeft deze ontwikkeling op het bestaande, reguliere hotelaanbod in de regio Arnhem?’

Strategieontwikkeling voor Stayokay Hostels

Stayokay Hostels is een purpose-driven hostelorganisatie die midden in de samenleving staat. Mede vanwege de sterk veranderende marktomstandigheden had de organisatie behoefte om haar strategie tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Firstmate begeleidde dit traject en ontwikkelde de implementatie roadmap.

Visieontwikkeling catering tbv. ministeries in Den Haag

FMHaaglanden is de facilitaire dienstverlener voor de ministeries en rijksoverheidsgebouwen in Den Haag. In voorbereiding op de aanbesteding van de catering dienstverlening, was er een behoefte aan een visie op eten en drinken die aansluit op de Rijksdoelstellingen en de ambities van FMHaaglanden.

Conceptontwikkeling & Matchmaking Holenkwartier

Firstmate heeft een onderzoek gedaan naar de ontwikkelkaders, wensen en ambities van de projectontwikkelaar, de Gemeente Hoorn en de toekomstige bewoners en heeft toekomstbestendige concepten ontwikkeld voor de commerciële meters die in de oude Philips Fabriek voorzien zijn. Hierna is de matchmaking op basis van co-creatie gestart.

Voor wie wij zoal werken.

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk